Program

13.30 - 14.00REGISTRACE
14.00 - 14.05Úvodní slovo
Z. Kala
14.05 - 14.2015 let bevacizumabu – pohled od historie po současnost
I. Kiss
14.20 - 14.30Bevacizumab v praxi a v léčbě mKRK – kazuistika
L. Ostřížková
14.30 - 14.45Indukční léčba s následnou chirurgií u primárně neresekabilního pacienta s jaterním postižením
V. Procházka, V. Čan, Z. Kala
14.45 - 15.00Spolupráce onkologa + chirurga + intervenčního radiologa + radioterapeuta u metastazujícího postižení jater a plic, kazuistiky
I. Kiss, V. Válek, P. Burkoň
15.00 - 15.15PŘESTÁVKA
15.15 - 15.30Navify v praxi – nejen pro OIK, kazuistika
J. Vohánka, L. Ostřížková, M. Blažková
15.30 - 15.40Možné interní komplikace v průběhu léčby – hypertenzní krize, embolie, proteinurie – kazuistiky
J. Vyskočil
15.40 - 15.50Toxicita bevacizumabu v podmínkách ČR
I. Kiss
15.50 - 16.00Úskalí vynucených operací v průběhu terapie bevacizumabem
F. Marek
16.00 - 16.10Budoucnost léčby bevacizumabem
L. Ostřížková
16.10 - 16.15Diskuze + zakončení programu

Hlavní partner

Roche

Kontakt na zajištění akce

David Kuchovský | david.kuchovsky@dmdas.cz | DMD agency, s.r.o., Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno